Välkommen till Tullstorpsåprojektet!
Pressrelease från Våtmarksfonden
Årets våtmarksstipendiat är Johnny Carlsson, Trelleborg. Stipendiet delas ut på Swedish Game Fair, Tullgarns slott den 27 maj, kl.14.30 I ett långsiktigt miljöprojekt återskapas urgamla våtmarker längs Tullstorpsån i Skåne. Projektledare Johnny Carlsson, Trelleborg har för sitt framgångsrika arbete tilldelats Våtmarksstipendiet 2016. Juryns motivering: Johnny får stipendiet för att han med stor entusiasm och envishet lyckats samla alla berörda markägare kring ett stort och viktigt vattenvårdsprojekt. Han har även knutit kontakt med ledande expertis på området så att delägare och projektledning delgivits bästa möjliga kunskap. Projektet har fått stor uppmärksamhet såväl inom som utanför landets gränser. Syftet med projektet är att fånga upp kväve och fosfor från odlingsmarker och hindra det från att nå havet. Samtidigt motverkas erosion och översvämningsproblematiken löses. Dessutom återskapas ett värdefullt fisksamhälle, fågellivet och den biologiska mångfalden gynnas samt att förutsättningarna för rekreation och friluftsliv ökar.

Klicka på någon av flaggorna för att ladda ner Tullstorpsåprojektets nya folder som pdf.
Klicka här för en aktuell presentation av Projektet

Välkommen att besöka någon av våra fina rastplatser längs Tullstorpsån!

Rastplatsen vid Börringe mad och rastplatsen vid Skateholmsboplatsen är våra nyaste och absolut värda ett besök.

Den naturnära rastplatsen på visningssträckan vid Jordberga och rastplatsen vid Skönadalsvåtmarken.

I ett långsiktigt miljöprojekt återskapas urgamla våtmarker längs Tullstorpsån som samtidigt restaureras från källan vid Alstad
till mynningen i havet vid Skateholm. Syftet med projektet är att fånga upp kväve och fosfor från odlingsmarker och hindra det från
att nå havet. Samtidigt minskas rensningsbehovet och översvämningsproblematiken löses. Dessutom motverkas erosion, ett
värdefullt fisksamhälle återskapas, vi gynnar den biologiska mångfalden och förutsättningar för rekreation och friluftsliv ökar.

Vill du se på riktigt hur det ser ut är du välkommen till vår visningssträcka vid Jordberga. Där finns även illustrerade informationsskyltar på plats.